Để truy cập và sử dụng các dịch vụ tại housetechs.net, quý khách có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân để đăng ký thành viên và thực hiện quá trình giao dịch. Các thông tin bao gồm: Họ và tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ... Thông tin được sử dụng trong quá trình thực hiện đơn hàng, tư vấn kỹ thuật, bảo hành, hỗ trợ sau bán hàng. Thông tin do khách hàng cung cấp được quản lý và lưu trữ vĩnh viễn, trừ khi có yêu cầu hủy bỏ thông tin của khách hàng.
Chúng tôi đảm bảo bảo mật thông tin của khách hàng, chỉ sử dụng thông tin cho mục đích giao dịch hàng hóa, tư vấn kỹ thuật, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu thị trường. Chúng tôi cam kết không cung cấp bất cứ thông tin nào của khách hàng cho bên thứ ba hay sử dụng vào mục đích quảng cáo mà không được sự đồng ý của khách hàng, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin của khách hàng.
Chúng tôi sử dụng những phương tiện tốt nhất để quản lý thông tin khách hàng và có nhiều biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật viên chuyên nghiệp để đảm bảo tốt nhất việc bảo mật an toàn thông tin. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin khách hàng bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu, chúng tôi có trách nhiệm thông báo tới khách hàng và báo các cơ quan chức năng điều tra xử lý.
Chính sách bảo mật thông tin được thực hiện dựa trên các quy định và văn bản pháp luật, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng. Nếu muốn thay đổi, xóa bỏ thông tin cá nhân hay có thắc mắc về chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SỐ LÊ SA

Điện thoại: 02873 004 005

Hotline: 0906 00 1616

Địa chỉ: 16 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.